Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich op 25 mei gebogen over een zaak die is aangespannen door de ouders van een zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde basisschoolleerling. Zij stellen dat de basisschool en het samenwerkingsverband de leerling hebben gediscrimineerd op grond van handicap/chronische ziekte. Dit onder meer, omdat de school en het samenwerkingsverband volgens de ouders hebben nagelaten om het onderwijs op doeltreffende wijze aan te passen aan de leerbehoeften van hun kind. 

In de media wordt naar aanleiding van deze zaak regelmatig gediscussieerd over onderwijs en hoogbegaafde kinderen. In De Volkskrant van 21 juni 2021 betoogt Ton Mooij het volgende.

Onderwijs volgens het leerstofjaarsysteem heeft 120 jaar de kans gehad ‘gelijke onderwijskansen’ voor naar beneden of boven afwijkende ‘risicoleerlingen’ adequaat in te richten. Dit is aantoonbaar niet gelukt, en het is eenvoudig te doorzien waarom dit zo ook niet kan. Het woord is nu aan de rechter om het recht van hoogbegaafde kinderen op ononderbroken ontwikkelingsprocessen te (helpen) realiseren.

Lees hier het hele artikel.