De leerprocessen van moeilijk lerende en van makkelijk lerende verschillen van die van gemiddeld lerende leerlingen. Omdat het gangbare onderwijs te weinig op deze zogenoemde ‘risicoleerlingen’ is afgestemd, hebben zij vanaf de eerste schooldag leerproblemen. Deze komen ook tot uiting in emotionele en gedragsproblemen. Deze ‘onnodige’ problemen dienen te worden voorkomen. Risicoleerlingen hebben immers ook recht op ‘gelijke onderwijskansen’.

Em. prof. dr. Ton Mooij legt in het bijgevoegde document uit dat met behulp van Optimaliserend Onderwijs ‘onnodige’ leer- en gedragsproblemen zijn te voorkomen. Hij behandelt de kenmerken van dit onderwijs en werkt uit hoe dit in de praktijk kan leiden tot optimaal onderwijs voor moeilijk, gemiddeld én makkelijk lerende leerlingen. Zie: 20211104 Multiniveau praktijkontwerp van preventief ‘Optimaliserend Onderwijs’ KML en Balans