Eind augustus 2021 is het boek “Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden geschreven” gepubliceerd, van de hand van Willy de Heer.
Ingegaan wordt op de vragen: hoe herken en erken je de mogelijkheden en beperkingen van moeilijk en makkelijk lerenden en hoe kun je het onderwijs zo veranderen dat ook deze leerlingen worden uitgedaagd? Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van diverse wetenschapsdisciplines.

Kernvraag is: Hoe voorkom je dat deze leerlingen vastlopen?

In het boek zijn casussen en concrete handreikingen opgenomen voor leraren in het po en vo. Van de website van uitgever Lannoo zijn verschillende audiobestanden en bijlagen te downloaden. Zie de Lannoo-website voor meer informatie.

In de uitzending van Humanity Rising op dinsdag 14 september (20:00 – 21:00 uur) wordt naar aanleiding van dit boek het gesprek gevoerd over wat er anders moet en kan in het systeem.

Wat moeten we verbeteren, veranderen en wat moeten we vernieuwen?

U kunt deze digitale bijeenkomst bijwonen. De uitzending is via diezelfde link ook op een later tijdstip te bekijken.