Het Vlaams Parlement heeft begin 2019 het hoofd gebogen over de Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerenden (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs.

In deze conceptnota vragen de indieners de Vlaamse overheid onder meer de beeldvorming uit te dragen dat een ZMAL- of HB-leerling een talent is dat veel training nodig heeft. Ook verzoeken zij in opleidingen uitgebreid en diepgaand aandacht te besteden aan deze leerlingen. Tevens vragen zij de overheid middelen uit te trekken om het onderwijs aan zeer makkelijk lerende kinderen aan te passen. De indieners adviseren de Vlaamse overheid een informatieplatform op te richten (p. 21-22). Dit advies ligt in lijn met de plannen die zijn opgenomen in het beleidsplan van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

In het verslag van 7 februari 2019 van de Commissie voor Onderwijs van het Vlaamse Parlement over deze conceptnota is vermeld dat de indieners van de conceptnota ook te rade zijn gegaan in Nederland. Gesteld wordt dat men in Nederland op dit gebied toch al iets verder staat (p. 4).