De tv-uitzending van De Monitor van 12 juni heeft veel losgemaakt bij de kijkers. Niet alleen De Monitor ontvangt veel reacties, maar ook het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

In de uitzending is veel nadruk gelegd op het gebrek aan kennis op scholen over zeer makkelijk lerenden en over hun onderwijsbehoeften. Terecht wordt ook opgemerkt dat scholen beschikken over te weinig tijd en middelen om deze leerlingen aangepast onderwijs te geven. Dit is ook een van de conclusies uit mijn promotieonderzoek. Als leerkrachten wel beschikken over kennis, zijn er vele factoren in de omgeving die de toepassing hiervan belemmeren. De invoering van het passend onderwijsbeleid heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat scholen nog minder tijd en aandacht hebben voor zeer makkelijk lerende kinderen. Zie ook Het onderwijsbeleid voor zeer makkelijk lerenden schiet tekort op deze website.

Maar toch is het van belang aandacht te blijven vragen voor het gebrek aan kennis, niet alleen op de scholen maar ook in de samenleving als geheel. Want het speelt niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en op overheidsniveau. Dit blijkt wel uit het verhaal van een van de ouders die mij na de uitzending om hulp heeft gevraagd (zie de blog Ouder en kind in Kafkaëske situatie op deze website met de oproep om probleemsituaties te melden).

Sinds de oproep om probleemsituaties te melden, zijn de nodige reacties binnengekomen bij het Kenniscentrum. Momenteel zijn we bezig de reacties te verwerken en te bezien hoe we hieraan het beste handen en voeten kunnen geven.

.