Journalisten van De Monitor van KRO / NCRV hebben onderzoek gedaan naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerende kinderen. Zij zijn het hele land doorgereisd en hebben ouders, kinderen en scholen geïnterviewd over hun ervaringen en deskundigen gevraagd naar hun kennis en ervaring. De Monitor heeft een dossier hierover aangelegd op haar website. Zie bijvoorbeeld de reportage Hoogbegaafd en heel ongelukkig: komt dit vaker voor?  en Op de pabo leren studenten weinig tot niets over hoogbegaafdheid van Judith Meulendijks. De tv-uitzending van De Monitor van 12 juni bleek veel los te maken. Niet alleen De Monitor heeft veel reacties ontvangen, maar ook het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

In de uitzending is veel nadruk gelegd op het gebrek aan kennis op scholen over zeer makkelijk lerenden en over hun onderwijsbehoeften. Terecht wordt ook opgemerkt dat scholen beschikken over te weinig tijd en middelen om deze leerlingen aangepast onderwijs te geven. Dit is ook een van de conclusies uit mijn promotieonderzoek. Als leerkrachten wel beschikken over kennis, zijn er vele factoren in de omgeving die de toepassing hiervan belemmeren. De invoering van het passend onderwijsbeleid heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat scholen nog minder tijd en aandacht hebben voor zeer makkelijk lerende kinderen. Zie ook Het onderwijsbeleid voor zeer makkelijk lerenden schiet tekort op deze website.

Maar toch is het van belang aandacht te blijven vragen voor het gebrek aan kennis, niet alleen op de scholen maar ook in de samenleving als geheel. Want het speelt niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en op overheidsniveau. Dit blijkt wel uit het verhaal van een van de ouders die mij na de uitzending om hulp heeft gevraagd (zie de blog Ouder en kind in Kafkaëske situatie op deze website).

.