College Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens zal zich gaan buigen over de vraag of in het Nederlandse onderwijssysteem (hoog)begaafdheid als een handicap moet worden gezien. De zaak wordt aangedragen door Terpstra Legal. Wij zijn erg benieuwd naar de afloop van deze zaak...

Vragenlijst onderwijsaanbod zeer makkelijk lerenden

In samenwerking met Balans vraagt het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) aandacht voor een vragenlijst van EigenWijsHB. Het doel van deze vragenlijst voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers is te...

Minister Slob nog steeds aan zet

Het lijkt erop dat minister Slob het beantwoorden van de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer doorschuift naar 2020. Op 29 oktober 2019 heeft deze commissie hem namelijk vragen en opmerkingen voorgelegd...

Nederland ter verantwoording

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd dat Nederland, voor het eerst, ook over de naleving van de rechten van de zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen en studenten verantwoording moet afleggen. Deze verantwoording moet worden afgelegd aan...

Verantwoording naleving kinderrechten

Het VN-Kinderrechtenverdrag, of Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is op 20 november 1989 geratificeerd. Het is dus inmiddels 30 jaar geleden dat de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) dit verdrag officieel hebben goedgekeurd. Nederland...