Enquête basisonderwijs provincie Groningen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 met basisscholen in de provincie Groningen en in de Drentse gemeente Noordenveld hebben dr. Willy de Heer opdracht gegeven de ‘witte vlekken’ in hun aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen. Het...

Voorkom vastlopen moeilijk en makkelijk lerenden

Eind augustus 2021 is het boek “Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden geschreven” gepubliceerd, van de hand van Willy de Heer. Ingegaan wordt op de vragen: hoe herken en erken je de mogelijkheden en beperkingen...

Humanity Rising Nederland over onderwijs en ontwikkeling

Humanity Rising is een wereldwijde beweging voor een betere (post-covid) samenleving. Sinds september 2020 is er een actieve Nederlandse sectie. Initiatiefnemer Yolanda Eijgenstein begon het eerste lokale chapter van Humanity Rising. Zij presenteert de gesprekken met...

Samenwerking met Balans

Balans biedt ouders ondersteuning en voorziet hen van informatie wanneer het gaat over onderwijs en zorg. Sinds enige tijd legt Balans zich ook toe op informatievoorziening over zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden...