Persbericht: Gelijke onderwijskansen voor ‘ongelijke’ kinderen

De Nederlandse onderwijswetgeving schrijft voor dat èlke leerling gelijke onderwijskansen dient te ervaren. Het onderwijs moet doorlopende, positieve leerprocessen voor alle leerlingen mogelijk maken. Deze doelstellingen blijken in de praktijk niet voor alle...