Vragenlijst onderwijsaanbod zeer makkelijk lerenden

In samenwerking met Balans vraagt het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) aandacht voor een vragenlijst van EigenWijsHB. Het doel van deze vragenlijst voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers is te...