Enquête basisonderwijs provincie Groningen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 met basisscholen in de provincie Groningen en in de Drentse gemeente Noordenveld hebben dr. Willy de Heer opdracht gegeven de ‘witte vlekken’ in hun aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen. Het...

Rapport “Schoolsluiting en niveauverschillen” gepubliceerd

Vanwege de uitbraak van het Covid-19-virus zijn op 16 maart 2020 vrij plotseling de scholen in Nederland gesloten. Naar aanleiding van de schoolsluiting is veel gedebatteerd over de ongewenste niveauverschillen die tussen leerlingen zouden ontstaan. Dit zou het gevolg...

Balans: “Meer dan 15.000 thuiszitters”

Oudervereniging Balans constateer na een grondig vier jaar durend onderzoek dat er meer dan vijftienduizend thuiszitters zijn in Nederland.  Voor het rapport Thuiszitters Tellen en een interview met Marc Dullaert, aanjager van het landelijke Thuiszitterspact tussen...

Ouder en kind in Kafkaëske situatie

Een zeer makkelijk lerend kind van net 10 jaar zit al een half jaar thuis in afwachting van plaatsing op een basisschool. Het heeft inmiddels acht scholen achter de rug. Het kind is zo vaak van school gewisseld, of beter gezegd was hiertoe steeds genoodzaakt, omdat...

Veel herkenning na uitzending De Monitor

Journalisten van De Monitor van KRO / NCRV hebben onderzoek gedaan naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerende kinderen. Zij zijn het hele land doorgereisd en hebben ouders, kinderen en scholen geïnterviewd over hun ervaringen en deskundigen gevraagd naar hun...