Fleur Terpstra

Onlangs heeft Fleur Terpstra haar bestuursfunctie van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden neergelegd. Wij betreuren dit zeer en danken haar voor haar waardevolle bijdrage. We hopen dat Fleur in de toekomst betrokken kan blijven bij het werk van de...

Geschillencommissie Passend Onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 30 januari 2020 kondigen minister Slob, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, minister De Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Dekker, voor Rechtsbescherming, acties aan om het aantal thuiszitters in het...