Optimaliseringsslag voor het onderwijs

Het Nederlandse onderwijs verdient een optimaliseringsslag. Waarom? Bijvoorbeeld omdat de (driejaarlijkse) PISA-onderzoeksresultaten van eind 2019 niet vrolijk stemmen. Hieruit blijkt namelijk dat de schoolprestaties van leerlingen ten opzichte van de vorige...