Antwoord minister Slob? Nee, helaas…

Op 28 januari 2020 is in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het debat voortgezet over de ondersteuning van (zeer) makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Dit is een vervolg op een debat dat reeds lang speelt. Het Kenniscentrum voor Makkelijk...

Minister Slob nog steeds aan zet

Het lijkt erop dat minister Slob het beantwoorden van de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer doorschuift naar 2020. Op 29 oktober 2019 heeft deze commissie hem namelijk vragen en opmerkingen voorgelegd...

Vragen KML aan de regering

Op 4 juli 2019 is minister Slob door de griffier van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaand de brief van het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) te beantwoorden. In haar brief van 22 mei j.l. heeft KML de minister gevraagd...

Het ‘vertelpunt’ van minister Slob

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft begin 2019 een online vertelpunt ingericht waarop u uw mening over passend onderwijs kenbaar heeft kunnen maken. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 heeft hij aangegeven dat hij dit online...

Subsidie ministerie van Onderwijs

Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kon bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling...