Subsidieregeling met addertjes onder het gras

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs konden van 1 januari tot en met 31 maart 2019 subsidie aanvragen om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. Met de subsidieregeling geeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, uitwerking aan het...

Beleidsplan en ANBI-status

De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar Beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer haar missie, doelstellingen en voorgenomen projecten zijn opgenomen. Aangezien de stichting KML zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, is een verzoek...