Privacy kwetsbare jeugd bedreigd

Nederland wil kinderen en jongeren een goede start geven en een passende onderwijsplek bieden. Daarom zijn of worden verschillende programma’s ontwikkeld om kindere en jongeren in een kwetsbare situatie vroegtijdig op te sporen. In deze programma’s wordt...