Voorkomen is beter dan genezen

De leerprocessen van moeilijk lerende en van makkelijk lerende verschillen van die van gemiddeld lerende leerlingen. Omdat het gangbare onderwijs te weinig op deze zogenoemde ‘risicoleerlingen’ is afgestemd, hebben zij vanaf de eerste schooldag...

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Lydia Bosman en Willy de Heer hebben op 14 oktober het boek Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden overhandigd aan Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Zij hebben daarbij aandacht gevraagd om in het kader van passend onderwijs óók...