Rondetafelgesprek Onderwijscommissie TK

Op woensdag 23 maart 2022 zijn Loek Zonnenberg, Lydia Bosman en Willy de Heer aangeschoven bij de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer voor een Rondetafelgesprek over passend onderwijs aan hoogbegaafden / zeer makkelijk lerenden. Helaas kon Jan Stap er niet bij...

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Lydia Bosman en Willy de Heer hebben op 14 oktober het boek Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden overhandigd aan Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Zij hebben daarbij aandacht gevraagd om in het kader van passend onderwijs óók...

Voorkom vastlopen moeilijk en makkelijk lerenden

Eind augustus 2021 is het boek “Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden geschreven” gepubliceerd, van de hand van Willy de Heer. Ingegaan wordt op de vragen: hoe herken en erken je de mogelijkheden en beperkingen...

Optimalisatie van het onderwijsproces

De Russische pedagogische wetenschapper Babanskij schreef in 1977 het nog steeds actuele werk “Optimalisatie van het onderwijsproces”. Hij schreef dit boek op basis van wetenschappelijk onderzoek naar schoolontwikkeling in de praktijk. Zijn doel was het...

Geschillencommissie Passend Onderwijs

In de brief aan de Tweede Kamer van 30 januari 2020 kondigen minister Slob, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, minister De Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en minister Dekker, voor Rechtsbescherming, acties aan om het aantal thuiszitters in het...