Artikelen Mooij op Wij-leren

Onlangs zijn twee nieuwe artikelen over Optimaliserend Onderwijs van Ton Mooij gepubliceerd op Wij-leren.nl. Het betreffen de artikelen: Mooij, T. (2022). Optimaliserend Onderwijs (1). Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum....

Voorkomen is beter dan genezen

De leerprocessen van moeilijk lerende en van makkelijk lerende verschillen van die van gemiddeld lerende leerlingen. Omdat het gangbare onderwijs te weinig op deze zogenoemde ‘risicoleerlingen’ is afgestemd, hebben zij vanaf de eerste schooldag...

Voorkom vastlopen moeilijk en makkelijk lerenden

Eind augustus 2021 is het boek “Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden geschreven” gepubliceerd, van de hand van Willy de Heer. Ingegaan wordt op de vragen: hoe herken en erken je de mogelijkheden en beperkingen...

Onderwijs voor àlle leerlingen

Doorlopende ontwikkeling èn onderwijskwaliteit voor àlle leerlingen Sommige leerlingen ervaren systematisch mèèr schoolproblemen dan andere leerlingen. ‘Optimaliserend Onderwijs’ kan de onderwijskwaliteit voor elke leerling ondersteunen. Dit vereist veranderingen in...

Optimaliserend Onderwijs is ècht passend onderwijs

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit op hun onderwijsbehoefte, ofwel passend onderwijs. Dit recht is ook vastgelegd in de Nederlandse onderwijswetgeving. Met behulp van Optimaliserend Onderwijs is dit daadwerkelijk te realiseren, zo is gebleken uit...