Gelijke onderwijskansen door een ongelijk onderwijsaanbod

In elke groep zijn er leerlingen die qua ontwikkeling of leervermogen achterlopen dan wel voorlopen op de gemiddeld lerende leerlingen. Deze ‘afwijkende’ leerlingen ervaren vanaf hun eerste schooldag duidelijk méér schoolproblemen dan de gemiddeld...

Gezamenlijke oproep tot onderwijs voor àlle kinderen

Woensdag 30 juni 2021 is door 40 organisatie waaronder het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, een brief gezonden aan de Eerste en Tweede Kamer met de oproep om: elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden en daarom het leerstofjaarklassensysteem...

Enquête Europese Kinderrechtenstrategie

Nog lang niet overal worden de rechten van het kind gerespecteerd, neem bijvoorbeeld het recht op onderwijs. De Europese Commissie wil met behulp van een EU-strategie de rechten van het kind in haar lidstaten realiseren. Daarom heeft de Child Rights Action Group (een...

Onderwijsmanifest Ton Mooij

Onderwijskwaliteit, óók voor (hoog)begaafde leerlingen Zo schrijft emeritus professor Ton Mooij in zijn onderwijsmanifest dat is gepubliceerd in het meinummer van Talent van Koninklijke Van Gorcum. Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is nog altijd zeer...

Website KML uitgebreid

Sinds vrijdag 26 april 2019 is de website uitgebreid met meer informatie voor jongeren, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere betrokkenen. Het Kenniscentrum wil een platform voor kennisuitwisseling bieden. Daarom is onder Diensten toegevoegd: kennis over...