Ongewenste gevolgen “Eigen bijdrage” moties

Op 4 februari 2020 zijn in de vergadering van de Tweede Kamer moties aangenomen over het feit dat sommige onderwijsinstellingen onterecht een eigen bijdrage vragen aan ouders omĀ een passend onderwijsaanbod te realiseren voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde...