Artikelen Mooij op Wij-leren

Onlangs zijn twee nieuwe artikelen over Optimaliserend Onderwijs van Ton Mooij gepubliceerd op Wij-leren.nl. Het betreffen de artikelen: Mooij, T. (2022). Optimaliserend Onderwijs (1). Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum....

Optimalisatie van het onderwijsproces

De Russische pedagogische wetenschapper Babanskij schreef in 1977 het nog steeds actuele werk “Optimalisatie van het onderwijsproces”. Hij schreef dit boek op basis van wetenschappelijk onderzoek naar schoolontwikkeling in de praktijk. Zijn doel was het...

Valkuilen van het leerstofjaarsysteem

Leerlingen die relatief het minst en het meest snel de leerstof tot zich nemen, lopen in het onderwijs tegen extra problemen aan. Dit is al meer dan een eeuw in onderzoek geconstateerd. Vergeleken met gemiddeld gevorderde leerlingen hebben deze ‘risicoleerlingen’...

Onderwijsmanifest Ton Mooij

Onderwijskwaliteit, óók voor (hoog)begaafde leerlingen Zo schrijft emeritus professor Ton Mooij in zijn onderwijsmanifest dat is gepubliceerd in het meinummer van Talent van Koninklijke Van Gorcum. Het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is nog altijd zeer...

Optimaliserend Onderwijs is ècht passend onderwijs

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit op hun onderwijsbehoefte, ofwel passend onderwijs. Dit recht is ook vastgelegd in de Nederlandse onderwijswetgeving. Met behulp van Optimaliserend Onderwijs is dit daadwerkelijk te realiseren, zo is gebleken uit...