Antwoord minister Slob? Nee, helaas…

Op 28 januari 2020 is in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het debat voortgezet over de ondersteuning van (zeer) makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs. Dit is een vervolg op een debat dat reeds lang speelt. Het Kenniscentrum voor Makkelijk...