Nieuw bestuurslid KML

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen melden dat Gery van Westbroek is toegetreden tot het bestuur. Gery combineert in het bestuur de functies van secretaris en penningmeester.

Lydia Bosman nieuw bestuurslid

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen melden dat Lydia Bosman is toegetreden tot het bestuur. Lydia is vanuit maatschappelijke betrokkenheid al vele jaren actief als bestuurder van diverse stichtingen en verenigingen.