Uitspraak College Rechten vd Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan in de zaak van een hoogbegaafde leerling. De ouders hadden het College gevraagd om te beoordelen of een basisschool verboden onderscheid had gemaakt en daardoor in strijd handelde met de Wet gelijke...

Gezamenlijke oproep tot onderwijs voor àlle kinderen

Woensdag 30 juni 2021 is door 40 organisatie waaronder het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, een brief gezonden aan de Eerste en Tweede Kamer met de oproep om: elke leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces te bieden en daarom het leerstofjaarklassensysteem...

Het kinderrechtenverdrag geldt voor àlle kinderen

Willy de Heer is onlangs geïnterviewd door het Kinderrechtencollectief over Passend onderwijs voor makkelijk lerenden. Het Kinderrechtencollectief en het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden trekken samen op om aandacht te vragen voor de positie van makkelijk...

30 jaar Kinderrechtenverdrag

Op woensdag 20 november 2019 was het alweer 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag hebben aanvaard.   Het Kinderrechtencollectief heeft in een prachtig overzicht de rechten van het kind door de jaren heen uitgebeeld. Aangegeven is hoe...

Nederland ter verantwoording

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd dat Nederland, voor het eerst, ook over de naleving van de rechten van de zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen en studenten verantwoording moet afleggen. Deze verantwoording moet worden afgelegd aan...