Screeningsinstrument beginkenmerken leerling

Zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen ervaren vanaf de allereerste schooldag dat zij anders zijn dan hun gemiddeld lerende leeftijdgenoten. Daarom is een juiste inschatting van de beginkenmerken van leerlingen bij hun intrede in de basisschool essentieel....

Enquête basisonderwijs provincie Groningen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 met basisscholen in de provincie Groningen en in de Drentse gemeente Noordenveld hebben dr. Willy de Heer opdracht gegeven de ‘witte vlekken’ in hun aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen. Het...

Uitspraak College Rechten vd Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan in de zaak van een hoogbegaafde leerling. De ouders hadden het College gevraagd om te beoordelen of een basisschool verboden onderscheid had gemaakt en daardoor in strijd handelde met de Wet gelijke...

Waarom het College RvdM is ingeschakeld

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich op 25 mei gebogen over een zaak die is aangespannen door de ouders van een zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde basisschoolleerling. Zij stellen dat de basisschool en het samenwerkingsverband de leerling hebben...

College Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens zal zich gaan buigen over de vraag of in het Nederlandse onderwijssysteem (hoog)begaafdheid als een handicap moet worden gezien. De zaak wordt aangedragen door Terpstra Legal. Wij zijn erg benieuwd naar de afloop van deze zaak...