Op de bres voor de Kinderrechten

Het Kinderrechtencollectief heeft op 1 juli 2019 een lijst met knelpunten of Inbreng op de List of Issues (LOIPR) ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Deze knelpunten geven aan op welke punten in de Nederlandse samenleving het Kinderrechtenverdrag onvoldoende of...