Gelijke onderwijskansen door een ongelijk onderwijsaanbod

In elke groep zijn er leerlingen die qua ontwikkeling of leervermogen achterlopen dan wel voorlopen op de gemiddeld lerende leerlingen. Deze ‘afwijkende’ leerlingen ervaren vanaf hun eerste schooldag duidelijk méér schoolproblemen dan de gemiddeld...

Artikel Kansenongelijkheid in het Russisch

Het artikel Gelijke kansen voor leerlingen: van langdurige illusie naar realisatie van em. prof. dr. Ton Mooij is onlangs door Larissa Giesen vertaald naar het Russisch. Het artikel is te vinden onder Publicaties (punt 6) op deze website, evenals de Russische...