Enquête Europese Kinderrechtenstrategie

Nog lang niet overal worden de rechten van het kind gerespecteerd, neem bijvoorbeeld het recht op onderwijs. De Europese Commissie wil met behulp van een EU-strategie de rechten van het kind in haar lidstaten realiseren. Daarom heeft de Child Rights Action Group (een...

Rapport “Schoolsluiting en niveauverschillen” gepubliceerd

Vanwege de uitbraak van het Covid-19-virus zijn op 16 maart 2020 vrij plotseling de scholen in Nederland gesloten. Naar aanleiding van de schoolsluiting is veel gedebatteerd over de ongewenste niveauverschillen die tussen leerlingen zouden ontstaan. Dit zou het gevolg...

Enquête Niveauverschillen na schoolsluiting

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) voert een enquête uit onder leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijsprofessionals. Hiermee wil KML hun verwachtingen in kaart brengen. Wat zijn naar hun mening de gevolgen van de schoolsluiting door COVID-19?  In de...