Week van de Hoogbegaafdheid

Van 5 tot en met 13 maart 2022 is het weer de Week van de Hoogbegaafdheid. Samen met oudervereniging Balans organiseert het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden verschillende activiteiten in de Week van de Hoogbegaafdheid. Zie hier een overzicht van de...

Samenwerking Oudervereniging Balans

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) heeft in de afgelopen maanden de samenwerking verstevigd met Balans, vereniging voor ouders. Dit met het doel om de waardevolle, onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden breder te...

Balans: “Meer dan 15.000 thuiszitters”

Oudervereniging Balans constateer na een grondig vier jaar durend onderzoek dat er meer dan vijftienduizend thuiszitters zijn in Nederland.  Voor het rapport Thuiszitters Tellen en een interview met Marc Dullaert, aanjager van het landelijke Thuiszitterspact tussen...

Vragenlijst onderwijsaanbod zeer makkelijk lerenden

In samenwerking met Balans vraagt het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) aandacht voor een vragenlijst van EigenWijsHB. Het doel van deze vragenlijst voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters en hun ouders/verzorgers is te...

Meldpunt Balans heeft effect

Balans heeft in september een Meldpunt voor drang- en dwangmaatregelen geopend voor ouders en professionals. Het meldpunt heeft al veel losgemaakt. Velen hebben hun beklag over deze maatregelen al geuit bij Balans.  Een van de effecten van het Meldpunt is, dat Harriët...