Zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden ontwikkelen zich niet alleen cognitief anders dan gemiddeld lerenden, maar ook in sociaal, emotioneel en psychisch opzicht.

Hierdoor hebben zij vaak te maken met (ernstige) verveling, stress en negatieve reacties van hun sociale omgeving als buitensluiten, pesten en negeren. Dit maakt hen kwetsbaar voor depressie en suïcide(gedachten).

Onder Blog is informatie hierover opgenomen, evenals een stappenplan. Dit stappenplan is een handreiking voor de mensen in de omgeving van de zeer makkelijk lerende / hoogbegaafde. Voor het overige wordt verwezen naar onze partner: 113 Zelfmoordpreventie. Is er meteen hulp nodig? Bel dan: 0900 – 0113.