Zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen ervaren vanaf de allereerste schooldag dat zij anders zijn dan hun gemiddeld lerende leeftijdgenoten. Daarom is een juiste inschatting van de beginkenmerken van leerlingen bij hun intrede in de basisschool essentieel. Dit vormt een basis voor een positief verloop van hun schoolloopbaan.

In de notitie Bepaling beginkenmerken basisschool van leerlingen door ouders én leerkrachten. Handleiding presenteert em. prof. dr. Ton Mooij een screeningsinstrument waarmee ouders en groepsleerkrachten de ontwikkelingskenmerken kunnen inschatten van een vierjarig kind bij de schoolintrede. Ouders en leerkrachten vergelijken vervolgens hun informatie en leggen hiermee een basis voor onderling vertrouwen en blijvende samenwerking. De screening wordt ook benut in nadere diagnostiek (indien nodig) en om te kunnen voorzien in speel-/leermaterialen op de juiste ontwikkellngsniveaus. Hiermee kan de schoolontwikkeling in de richting van ‘Optimaliserend Onderwijs’ worden gefundeerd. 

Het document is hier te downloaden: 20220527 Bepaling beginkenmerken basisschool van leerlingen door ouders en leerkrachten. Handleiding