Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) heeft in de afgelopen maanden de samenwerking verstevigd met Balans, vereniging voor ouders. Dit met het doel om de waardevolle, onafhankelijke en wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden breder te kunnen verspreiden. 

Zoals dr. Willy de Heer in Balans Magazine nr. 4 aangaf: 

Balans en KML zijn het erover eens dat door een vergaande samenwerking de slagkracht van beide organisaties sterk wordt vergroot. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk van grote betekenis zijn voor de levens van vele ouders en kinderen, en voor de samenleving als geheel.

In de Q&A van Balans Magazine 4 gaat em. prof. dr. Ton Mooij in op de vraag: 

Wanneer is een kind ‘hoogbegaafd’? Wat zijn de kenmerken, of is een hoog IQ alleen voldoende om hoogbegaafd te zijn?

Zijn antwoord is hier te lezen. 

Balans is een vereniging die de positie van ouders van kinderen en jongeren met ondersteuningsbehoeften bij leren en/of gedrag wil ondersteunen en versterken door

  • uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap door het organiseren van evenementen en webinars, maken van films, podcasts en animaties;
  • belangenbehartiging door politieke lobby op het gebied van onderwijs, zorg en opvoeding met het doel  dat ieder kind passend onderwijs en passende hulp ontvangt.

Balans heeft een eigen Magazine een Advieslijn en geeft Advies in de buurt. Speciaal voor de kinderen is er BalansKIDS. Kijk hier voor een korte toelichting op Balans.

Indien u lid wilt worden van Balans, dan kunt u hier informatie hierover vinden.