Vrijdag 3 mei 2019 is in een aangenaam onderhoud de mogelijke samenwerking besproken tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs aan zeer makkelijk lerende leerlingen. Hierbij waren aanwezig:

  • Koen Daniëls, parlementslid N-VA in het Vlaams Parlement en tevens eerste ondervoorzitter Commissie Onderwijs;
  • Dirk Mortier, fractiemedewerker Onderwijsbeleid N-VA Vlaams Parlement;
  • Jaap van den Herik, hoogleraar Informatica en Recht bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden;
  • Willy de Heer, gepromoveerd aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden op het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden en tevens bestuurder van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. 

V.l.n.r.: Van den Herik, De Heer, Daniëls en Mortier

In het onderhoud stond de uitwerking van de op 24 april 2019 door het Vlaams Parlement aangenomen voorstel van resolutie centraal om zeer makkelijk lerende leerlingen te signaleren, te ondersteunen en te begeleiden. Het Parlement vraagt hierin de Vlaamse Regering onder meer een kennisplatform in te richten. 

De plannen van het Vlaams Parlement sluiten naadloos aan bij die van Van den Herik en De Heer. Zij hebben begin maart 2019 een NWO-projectaanvraag ingediend om subsidie te verkrijgen voor de opzet van een toegankelijk kennisnetwerk. Doel van dit netwerk is om kennis van verschillende wetenschapsdisciplines te bundelen over (zeer) makkelijk lerenden en over het onderwijs waaraan zij behoefte hebben. Hierdoor kunnen obstakels in het onderwijs voor deze kinderen worden opgespoord en zoveel mogelijk uit de weg geruimd. Deze kennis wordt via een interactieve website toegankelijk gemaakt voor verschillende doelgroepen. Graag willen Van den Herik en De Heer hierin ook de kennisinstellingen en -afnemers in Vlaanderen betrekken. 

De aanwezigen hebben uitgesproken de krachten te bundelen met het doel om (zeer) makkelijk lerenden onderwijs te kunnen bieden dat aansluit bij hun leerbehoeften. Deze leerlingen kunnen zich dan ook ontplooien op de basisschool, tijdens een vervolgopleiding en bij het vinden van aansluiting in de maatschappij. Dergelijk onderwijs komt niet alleen ten goede aan de betrokkenen zelf, maar ook van groot belang voor de samenleving.

Wij zien uit naar een verdere samenwerking Nederland – Vlaanderen. 

 

Zie ook het bericht op de website van de Universiteit Leiden.