Op woensdag 23 maart 2022 zijn Loek Zonnenberg, Lydia Bosman en Willy de Heer aangeschoven bij de Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer voor een Rondetafelgesprek over passend onderwijs aan hoogbegaafden / zeer makkelijk lerenden. Helaas kon Jan Stap er niet bij zijn vanwege een mogelijke COVID-besmetting. Het deel van zijn documentaire over hoogbegaafdheid was gelukkig al naar de Commissieleden gemaild.


Vanuit de Tweede Kamer waren aanwezig: 

 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD, voorzitter);
 • M.L.J. Paul (VVD);
 • P.H. van Meenen (D66); 
 • W.P.H.J. Peters (CDA); 
 • E.M. Westerveld (GroenLinks); 
 • H.E. de Hoop (PvdA);
 • E. de Kler (Griffier).

Na een inleiding door Lydia Bosman kreeg Willy de Heer het woord. Zij ging in op de bijzondere situatie dat voor de (zeer) moeilijk lerende en een deel van de matig lerende leerlingen (tot een IQ van 85 en soms tot 90) speciaal onderwijs is ingericht. Daarentegen moeten alle (boven)gemiddeld lerende, makkelijk en zeer makkelijk lerenden in het reguliere onderwijs aan hun trekken zien te komen (zie figuur 2.1 uit: Heer, W. de (2021). Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden, p. 43: Schatting aantal risicoleerlingen DH p 43). Tevens is Willy ingegaan op resultaten van enkele recente onderzoeken. 

Vervolgens heeft Loek Zonnenberg in hoofdlijnen de situatieanalyse besproken die hij onlangs heeft uitgevoerd: Situatieanalyse voltijd primair onderwijs (PO) voor hoogbegaafden (HB) in Nederland.  

 

Een belangrijk gespreksonderwerp was, dat passend onderwijs aan hoogbegaafden / zeer makkelijk lerenden leidt tot betere leerprestaties, minder stress en een betere (geestelijke) gezondheid van de kinderen en jongeren. Gevolg hiervan is dat de vraag om (jeugd)zorg afneemt. Onderwijs dat daadwerkelijk passend is, voorkomt leer- en gedragsproblemen van leerlingen en thuiszitten.

Dit mes snijdt aan drie kanten, want

1. Leerlingen

 1. worden geen ‘thuiszitter’; 
 2. zijn beter opgeleid;
 3. staan positiever in het leven en hebben minder behoefte aan psychische zorg, algemene gezondheidszorg en jeugdzorg; 
 4. leveren een positieve bijdrage aan de samenleving.

2. Leraren: 

 1. hebben minder werkdruk; 
 2. meer plezier, variëteit en positieve uitdaging in hun werk.

3. de Nederlandse samenleving: 

 1. heeft beter opgeleide mensen; 
 2. is minder geld kwijt aan psychische zorg, algemene gezondheidszorg en jeugdzorg; 
 3. heeft veel minder thuiszitters en daarmee meer ouders die in staat zijn om te werken; 
 4. bestrijdt hiermee het lerarentekort aangezien minder leraren uitvallen door te hoge werkdruk.

Het was hoopgevend dat zoveel Kamerleden aanwezig waren en dat zij positief reageerden op onze uiteenzetting. Passend onderwijs is immers van belang voor iedereen!

Het Rondetafelgesprek terugkijken Concept-verslag Passend Onderwijs debat