Publicaties

Doelgroep: leerkrachten, schoolleiders en ouders en begeleiders van zeer makkelijk lerende leerlingen

Heer, W. de, (2017). Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden. Dissertatie. Universiteit Leiden, Leiden, https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/54859. Verkrijgbaar via boek- en webwinkels.

Heer, W. de, (2019). Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden Een overzicht van de wetenschappelijke kennis. Eburon, Delft. Verkrijgbaar via boek- en webwinkels.

Heer, W. de, andere publicaties: https://www.scienceonair.com/wetenschappers/willy-de-heer.

Mooij, T. (1994). Hoogbegaafde leerlingen in de basisvorming, Nijmegen, Nederland: Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS), RU Nijmegen: https://www.researchgate.net/publication/304748557_Mooij_T_1994_Hoogbegaafde_leerlingen_in_de_basisvorming_Nijmegen_Katholieke_Universiteit_Instituut_voor_Toegepaste_Sociale_wetenschappen .
Mooij gaat in dit boek in op de kenmerken van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen en het (mogelijke) onderwijsaanbod op de middelbare school.
De inhoud van het boek is tevens toe te passen op het onderwijsaanbod van makkelijk en bovengemiddeld lerende leerlingen.

Vele artikelen Ton Mooij over de problemen met de huidige organisatie van het onderwijs en de optimale kansen voor àlle leerlingen die mogelijk zijn door middel van Optimaliserend Onderwijs: https://radboud.academia.edu/TonMooij.

Via de website links heeft u toegang tot de betreffende artikelen en boeken.