Nederland wil kinderen en jongeren een goede start geven en een passende onderwijsplek bieden. Daarom zijn of worden verschillende programma’s ontwikkeld om kindere en jongeren in een kwetsbare situatie vroegtijdig op te sporen.

In deze programma’s wordt een groot aantal gevoelige gegevens gekoppeld. Hierbij is weinig oog voor de privacy van kinderen en hun ouders. Ook vormt de (informele) doorzettingsmacht die in het regeerakkoord is aangekondigd, een bedreiging voor de ouderlijke macht. 

Willy de Heer gaat in haar artikel op #wetenschap.nu hier verder op in.