Partners

In het logo van KML is 1 + 1 = 3 verwerkt, het teken van synergie. Dit geeft weer dat samenwerken effectiever is dan dat ieder voor zich werkt. KML is niet alleen heilig overtuigd van het nut van samenwerking met partners, het is ook opgenomen in de doelstelling van de stichting: het bundelen, delen en breed verspreiden van wetenschappelijke kennis.

Samenwerkingspartners van KML hebben: 

 1. een overeenkomstige missie en / of overeenkomstige doelstellingen; 
 2. overeenkomstige doelgroep(en) en dienen deze belangeloos;
 3. zijn van meerwaarde om de missie en doelstellingen van KML te bereiken;
 4. willen investeren in de missie van KML.

De logo’s van de partners die aan deze voorwaarden voldoen, zijn hieronder weergegeven.  

KML werkt verder samen met partners die al een of meer doelgroepen van KML bedienen. Doel van KML hierbij is om met deze partners samen te werken om hen van wetenschappelijk verantwoorde informatie te voorzien. Deze partners kunnen worden gezien als kennisafnemers. 

   

  Het Kinderrechtencollectief

  De sKML maakt deel uit van het Kinderrechtencollectief. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft. Worden de rechten van kinderen in Nederland geschonden? Dan zien wij het als onze taak om voor deze kinderen en hun rechten op te komen!

   

  113-Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. sKML werkt samen met 113-zelfmoordpreventie op het gebied van kennisdeling en onderzoek.

  Een van de doelen van de stichting Hoogbegaafd is om te informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven. 

  Kennis verspreiden en samenwerken zijn voor het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen belangrijke doelen èn waarden

  De stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Daarom de stichting Mensa Fonds kennis verspreiden over hoge intelligentie en onderzoek ondersteunen.

  De juristen van Terpstra Legal zijn gespecialiseerd in onderwijsrecht en beschikken ook over een onderwijskundig-specialist. Zij richten zich zowel op de juridische als op de praktische kant van de zaak: het zoeken naar een passende oplossing zoals bijvoorbeeld een maatwerktraject.