Onder Publicaties op deze website treft u een beknopt overzicht aan waarin is weergegeven:

  • wat de kenmerken zijn van zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden;
  • tegen welke problemen zij vaak aanlopen in groep- of schoolverband; en 
  • welke aanpak wordt aanbevolen wanneer deze problemen zich voordoen. 

Dit overzicht is vrij te downloaden en u kunt het uitdelen / verspreiden waar en wanneer u denkt dat het van nut kan zijn.