Over ons

Over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) stelt zich ten doel om:

  • Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden; 
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en 
  • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk worden ontplooid (art. 29 lid 1a Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Op de website Kenniscentrum voor makkelijk lerenden wil KML wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden samenvoegen. De website is bedoeld voor direct betrokkenen -zoals ouders, leerkrachten en docenten-, wetenschappers, (beleids-)medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, pabo’s en de rijksoverheid, gezondheidszorg- en jeugdzorgmedewerkers en voor overige hulpverleners, betrokkenen en belangstellenden.

 

Het promotieonderzoek Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van Willy de Heer is als boek uitgegeven en te koop in boek- en in webwinkels. Het is ook te downloaden van de website van de Universiteit Leiden (546 pagina’s).

 

Het eerste deel van het proefschrift is bewerkt en door Eburon uitgegeven als publieksboek onder de titel Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden. Een overzicht van de wetenschappelijke kennis (102 pagina’s). Het eerste exemplaar is op 3 maart 2019 aangeboden aan premier Rutte. Ook dit boek is te koop in boek- en -webwinkels.

 

Over Willy de Heer

Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Zij is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar dissertatie is uitgebracht in de Meijersreeks met de titel: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden.

Hoewel Willy is gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vormen onderwijskunde en bestuurskunde belangrijke pijlers in haar proefschrift. Voorafgaand haar promotie heeft De Heer respectievelijk een hbo-verpleegkunde-opleiding gevolgd, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en een pabo-opleiding afgerond. Op deze gebieden heeft zij tevens werkervaring opgedaan. In haar profiel op Science ON Air is meer over Willy te lezen. Ook publiceert zij gastblogs op wetenschap.nu.

Willy de Heer is voorzitter en secretaris van de stichting.

Over Trudie Timmerman

Trudie Timmerman is ondernemer en netwerker. Zowel zakelijk als in haar privé-situatie heeft zij te maken met zeer makkelijk lerende volwassenen en kinderen. Hierdoor heeft Trudie ervaren welke problemen dit met zich meebrengt voor deze groep volwassenen en kinderen.

Zo heeft zij ondervonden dat zeer makkelijk lerenden in Nederland van jongs af aan als zorgenkind worden benaderd en hierdoor onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen. Tegelijkertijd komt zij door haar voorzitterschap van MKB Friesland en als bestuurder bij VNO-NCW regelmatig in contact met bedrijven die om talenten zitten te springen.

Trudie heeft er een persoonlijke missie van gemaakt om deze tegenstrijdigheid op te heffen en indien nodig taboes te doorbreken.

Trudie Timmerman is penningmeester van de stichting.

Over Fleur Terpstra

Fleur Terpstra is jurist en partner bij Terpstra Legal. Door de roerige schoolcarrière van een jonger hoogbegaafd familielid en haar eigen ervaringen als zeer makkelijk lerende op school, raakte ze betrokken bij de problematiek van hoogbegaafden in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens haar studie rechten specialiseerde ze zich in het onderwijsrecht.

Sinds 2011 staat Fleur als jurist met haar bedrijf Terpstra Legal veelal ouders bij wiens kinderen dreigen vast te lopen in het onderwijs en soms thuis komen te zitten. Hierdoor heeft zij veel kennis van en inzicht in de juridische haken en ogen waarmee deze groep te maken kan krijgen. Mede vanwege het feit dat in haar bedrijf een onderwijskundige werkzaam is, heeft Fleur ook het nodige inzicht in de behoeften en problemen van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Voor haar werkzaamheden heeft Fleur in 2017 de Mensa Fonds Award in de categorie Onderwijs gewonnen. 

Fleur Terpstra is algemeen bestuurslid van de stichting. 

Over Ton Mooij

Em. prof. dr. Ton Mooij (1948) was tot medio 2016 als bijzonder hoogleraar onderwijstechnologie verbonden aan de Open Universiteit Nederland (Heerlen). Hij was tevens werkzaam als manager en onderwijsonderzoeker in het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (Radboud Universiteit, Nijmegen).

Zijn aandacht is vooral gericht op motivationele, cognitieve en sociale ontwikkelingen bij leerlingen, vanuit beïnvloedingen door pedagogisch-didactische, technologische en organisatorische onderwijskenmerken. Hij heeft diverse wetenschapsprijzen gewonnen en vele (inter)nationale publicaties op zijn naam:

Academia, ResearchGate, LinkedIn

Ton Mooij is algemeen bestuurslid van de stichting.

Beleidsplan & ANBI

Hier kunt u het beleidsplan 2019 bekijken van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door plaatsing op de website kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl

Met ingang van 30 mei 2018 heeft de Belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend.

Bijdrage & suggesties

Indien u een bijdrage – op welke manier dan ook – aan het kenniscentrum kunt leveren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Heeft u suggesties, aanvullingen of verbeteringen op de website-teksten, laat het ons weten.

Bekijk Onze Diensten of Neem Contact op

Bekijk DienstenNeem Contact Op