Over ons

Over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) stelt zich ten doel om:

  • Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden; 
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en 
  • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk worden ontplooid (art. 29 lid 1a Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Op de website Kenniscentrum voor makkelijk lerenden wil KML wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden samenvoegen. De website is bedoeld voor direct betrokkenen -zoals ouders, leerkrachten en docenten-, wetenschappers, (beleids-)medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, pabo’s en de rijksoverheid, gezondheidszorg- en jeugdzorgmedewerkers en voor overige hulpverleners, betrokkenen en belangstellenden.

De oprichting van KML is een uitwerking van een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van Willy de Heer. 

Over Willy de Heer

Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Zij is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar dissertatie is uitgebracht in de Meijersreeks met de titel: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden.

Hoewel Willy is gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vormen onderwijskunde en bestuurskunde belangrijke pijlers in haar proefschrift. Voorafgaand haar promotie heeft De Heer respectievelijk een hbo-verpleegkunde-opleiding gevolgd, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en een pabo-opleiding afgerond. Op deze gebieden heeft zij tevens werkervaring opgedaan. In haar profiel op Science ON Air is meer over Willy te lezen. Ook publiceert zij gastblogs op wetenschap.nu.

Willy de Heer is voorzitter en secretaris van de stichting.

Over Ton Mooij

Em. prof. dr. Ton Mooij (1948) was tot medio 2016 als bijzonder hoogleraar onderwijstechnologie verbonden aan de Open Universiteit Nederland (Heerlen). Hij was tevens werkzaam als manager en onderwijsonderzoeker in het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (Radboud Universiteit, Nijmegen).

Zijn aandacht is vooral gericht op motivationele, cognitieve en sociale ontwikkelingen bij leerlingen, vanuit beïnvloedingen door pedagogisch-didactische, technologische en organisatorische onderwijskenmerken. Hij heeft diverse wetenschapsprijzen gewonnen en vele (inter)nationale publicaties op zijn naam:

Academia, ResearchGate, LinkedIn

Ton Mooij is algemeen bestuurslid van de stichting.

Over Lydia Bosman

Lydia Bosman is werkzaam als interim manager in de publieke sector. Daarnaast geeft zij in haar eigen lespraktijk op kleine schaal pianoles aan hoogbegaafden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is zij al vele jaren actief als bestuurder van diverse stichtingen en verenigingen.

Lydia heeft de studies commerciële economie, bedrijfskunde en conservatorium piano klassiek afgerond. Lydia is haar loopbaan begonnen als communicatie- en marketingadviseur bij diverse organisaties in de publieke en private sector. Achtereenvolgens was zij oprichter en directeur van een impresariaat voor klassieke muziek en wereldmuziek en van een advies- en projectenbureau in de kunsten.
Dankzij haar hoogbegaafde zoon heeft Lydia de afgelopen jaren de nodige kennis en ervaring opgedaan in en met het onderwijs. Zij heeft hierop een duidelijke visie en zet zich op verschillende wijzen in om het onderwijs voor hoogbegaafden in Nederland te optimaliseren. Niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn.

Lydia Bosman is algemeen bestuurslid van de stichting.

Beleidsplan & ANBI

Hier kunt u het beleidsplan 2019 bekijken van Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door plaatsing op de website kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl

Met ingang van 30 mei 2018 heeft de Belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend.

Bijdrage & suggesties

Indien u een bijdrage – op welke manier dan ook – aan het kenniscentrum kunt leveren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Heeft u suggesties, aanvullingen of verbeteringen op de website-teksten, laat het ons weten.

Bekijk Onze Diensten of Neem Contact op

Bekijk DienstenNeem Contact Op