Over ons

Over het Kenniscentrum

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) stelt zich ten doel om:

  • Wetenschappelijke kennis over zeer makkelijk en makkelijk lerenden en over het onderwijs dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen, te delen en breed te verspreiden; 
  • Nieuwe wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en 
  • Te bevorderen dat zeer makkelijk en makkelijk lerenden onderwijs wordt geboden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk worden ontplooid (art. 29 lid 1a Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Op de website Kenniscentrum voor makkelijk lerenden wil KML wetenschappelijke informatie over (zeer) makkelijk lerenden samenvoegen. De website is bedoeld voor direct betrokkenen -zoals ouders, leerkrachten en docenten-, wetenschappers, (beleids-)medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, pabo’s en de rijksoverheid, gezondheidszorg- en jeugdzorgmedewerkers en voor overige hulpverleners, betrokkenen en belangstellenden.

De oprichting van KML is een uitwerking van een van de aanbevelingen uit het promotieonderzoek Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs van Willy de Heer. 

Over Willy de Heer

Het kenniscentrum is gestart door Willy de Heer. Zij is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar dissertatie is uitgebracht in de Meijersreeks met de titel: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden.

Hoewel Willy is gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vormen onderwijskunde en bestuurskunde belangrijke pijlers in haar proefschrift. Voorafgaand haar promotie heeft De Heer respectievelijk een hbo-verpleegkunde-opleiding gevolgd, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en een pabo-opleiding afgerond. Op deze gebieden heeft zij tevens werkervaring opgedaan. In haar profiel op Science ON Air is meer over Willy te lezen. Ook publiceert zij gastblogs op wetenschap.nu. Voor meer informatie over haar activiteiten wordt verwezen naar haar website

Willy de Heer is voorzitter van de stichting.

Over Ton Mooij

Em. prof. dr. Ton Mooij (1948) was tot medio 2016 als bijzonder hoogleraar onderwijstechnologie verbonden aan de Open Universiteit Nederland (Heerlen). Hij was tevens werkzaam als manager en onderwijsonderzoeker in het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (Radboud Universiteit, Nijmegen).

Zijn aandacht is vooral gericht op motivationele, cognitieve en sociale ontwikkelingen bij leerlingen, vanuit beïnvloedingen door pedagogisch-didactische, technologische en organisatorische onderwijskenmerken. Hij heeft diverse wetenschapsprijzen gewonnen en vele (inter)nationale publicaties op zijn naam:

Academia, ResearchGate, LinkedIn

Ton Mooij is algemeen bestuurslid van de stichting.

Over Lydia Bosman

Lydia Bosman rondde diverse studies af, zoals bedrijfskunde en het conservatorium. Voor de scriptie van laatstgenoemde studie deed zij onderzoek naar neurobiologische en -psychologische aspecten en de invloed daarvan op piano-onderwijs. Haar loopbaan begon zij als communicatie- en marketingadviseur bij diverse organisaties in de publieke en private sector en was daarna onder andere oprichter en directeur van een impresariaat voor klassieke muziek en wereldmuziek. Momenteel werkt zij als interim manager in de publieke sector. Ook geeft zij daarnaast in haar eigen lespraktijk op kleine schaal pianoles aan zeer makkelijk lerenden. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is zij al vele jaren actief als bestuurder van diverse stichtingen en verenigingen.

Zowel in haar lespraktijk als daarbuiten heeft Lydia ervaring opgedaan met en kennis opgedaan over onderwijs aan kinderen en volwassen die zeer makkelijk leren. Lydia zet zich op verschillende wijzen in om dit onderwijs te optimaliseren. Niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn.

Lydia Bosman is secretaris van de stichting.

Over Gery van Westbroek

Gery van Westbroek is voor zijn pensionering werkzaam geweest als (senior) financieel manager binnen verschillende grote overheidsorganisaties. Vanuit die functies heeft hij tevens leiding gegeven aan meerdere grootschalige reorganisaties en implementaties van financiële systemen. Op dit moment doet Gery verschillende betaalde en onbetaalde werkzaamheden.

Gery heeft opleidingen gevolgd op financieel-economisch terrein, en hij heeft daarnaast diverse managementopleidingen gevolgd. Recent heeft Gery ook de universitaire master filosofie History and Philosophy of the Sciences cum laude afgerond aan de Universiteit Leiden.

In het verlengde van eigen ervaringen heeft Gery al vele jaren belangstelling voor de verschillende aspecten van hoogbegaafdheid en de persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafden.

Gery is secretaris en penningmeester van de stichting.

Beleidsplan & ANBI

Het Beleidsplan stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) 2020 – 2025 is hier te downloaden: 20200909 Beleidsplan stichting KML.

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door plaatsing op de website kenniscentrumvoormakkelijklerenden.nl

Met ingang van 30 mei 2018 heeft de Belastingdienst de stichting de ANBI-status verleend.

Jaarverslag en -rekening stichting KML

Het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) 2021 is hier te downloaden: Jaarverslag stichting KML 2021

Bijdrage & suggesties

Indien u een bijdrage – op welke manier dan ook – aan het kenniscentrum kunt leveren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Heeft u suggesties, aanvullingen of verbeteringen op de website-teksten, laat het ons weten.

Bekijk onze Kennisdeling pagina of Neem Contact op

KennisdelingContact