Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat aansluit op hun onderwijsbehoefte, ofwel passend onderwijs. Dit recht is ook vastgelegd in de Nederlandse onderwijswetgeving. Met behulp van Optimaliserend Onderwijs is dit daadwerkelijk te realiseren, zo is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. 

Em. prof. dr. Ton Mooij heeft de kenmerken van Optimaliserend Onderwijs samengevat in een kerndocument: 20200222 Kenmerken van ‘Optimaliserend Onderwijs’. Voor elke leerling en leerkracht.