Het Kinderrechtencollectief heeft op 1 juli 2019 een lijst met knelpunten of Inbreng op de List of Issues (LOIPR) ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Deze knelpunten geven aan op welke punten in de Nederlandse samenleving het Kinderrechtenverdrag onvoldoende of niet wordt nageleefd. Hierover moet de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties een rapportage uitbrengen. De lijst met knelpunten is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure. Op woensdagavond 3 juli is deze lijst aangeboden aan minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het Kinderrechtencollectief is een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties. De lijst met knelpunten is gebaseerd op de input van 80 niet-gouvernementele organisaties en kennisinstituten. Een niet-gouvernementele organisatie is onafhankelijk van de overheid en richt zich op het maatschappelijk belang, in dit geval het bevorderen van de kinderrechten. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) is één van de organisaties die heeft deelgenomen aan de rondetafelgesprekken op basis waarvan de lijst met knelpunten is samengesteld. 

Dankzij de inbreng van KML zijn in de lijst van 1 juli voor het eerst ook knelpunten opgenomen die spelen in het onderwijs en de zorg voor (zeer) makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen. De Nederlandse staat moet zich nu verantwoorden waarom zij de rechten van deze kinderen onvoldoende of niet waarborgt.

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van de Nederlandse overheid en vooral naar de acties die zij gaat ondernemen.  

 

Zie voor de Inbreng op de List of Issues (LOIPR): Inbreng_op_LOIPR_Kinderrechtencollectief

Wilt u op de hoogte blijven van de Kinderrechten? Vraag dan de nieuwsbrief aan bij het Kinderrechtencollectief.