Op 4 februari 2020 zijn in de vergadering van de Tweede Kamer moties aangenomen over het feit dat sommige onderwijsinstellingen onterecht een eigen bijdrage vragen aan ouders om een passend onderwijsaanbod te realiseren voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen.

Er bereiken ons berichten dat deze moties tot gevolg hebben dat onderwijsinstellingen hun aanbod aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden afbouwen. 

Graag willen wij in vervolg op onze eerdere acties de Kamerleden op de hoogte stellen van dit ongewenst en onnodig gevolg van de ingebrachte moties. Daarom verzoeken wij u ons deze signalen te melden. Wij danken u alvast voor uw medewerking.