Doorlopende ontwikkeling èn onderwijskwaliteit voor àlle leerlingen

Sommige leerlingen ervaren systematisch mèèr schoolproblemen dan andere leerlingen. ‘Optimaliserend Onderwijs’ kan de onderwijskwaliteit voor elke leerling ondersteunen. Dit vereist veranderingen in onderwijskenmerken en passende schoolontwikkeling. Deze notitie verheldert welke deze kenmerken zijn en hoe de optimaliserende systematiek wordt ontwikkeld in scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Dit wordt verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. De veranderingen zullen leiden tot verbetering van de onderwijskwaliteit voor elke leerling, elke leerkracht en docent, en elke ouder.

Em. prof. dr. Ton Mooij geeft hiertoe handreikingen in zijn notitie:

Schoolontwikkeling ‘Optimaliserend Onderwijs’ voor elke leerling Handleiding voor leerkrachten / docenten, begeleiders en ouders.

U kunt de notitie hier downloaden: 20210505 Schoolontwikkeling ‘Optimaliserend Onderwijs’ voor elke leerling. Handleiding

Foto: Pixabay