Het NRC kopt dit naar aanleiding van het advies van het Ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van januari 2019. Dit ontwikkelteam van Curriculum.nu adviseert namelijk formeel rekenen met breuken alleen nog in het voortgezet onderwijs aan te bieden, en dan alleen aan leerlingen voor wie dit relevant is. 

Het is bepaald niet de eerste keer dat er veel kritiek is op een advies van een van de Ontwikkelteams van Curriculum.nu. Ook de Onderwijsraad heeft haar zorgen geuit.

Maar, wat is er eigenlijk aan de hand? En wat is het project Curriculum.nu? Lees hierover meer in op wetenschap.nu: Leraren waarschuwen: kwaliteit van het onderwijs in gevaar.