Nieuws Archief

ANBI-status

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is door de Belastingdienst met ingang van 30 mei 2018 aangemerkt als ANBI.  Wat is een ANBI? ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun hun giften aan een ANBI aftrekken van hun inkomsten- of...

Lees meer

Website KML uitgebreid

Sinds vrijdag 26 april 2019 is de website uitgebreid met meer informatie voor jongeren, ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere betrokkenen. Het Kenniscentrum wil een platform voor kennisuitwisseling bieden. Daarom is onder Diensten toegevoegd: kennis over...

Lees meer

Bijeenkomst in de Week van de Hoogbegaafdheid

Op donderdag 14 maart 2019 heeft Willy de Heer namens het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden, in samenwerking met Karin van Ooijen en Joke de Witt een bijeenkomst georganiseerd over de noodzaak en het recht van zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen op...

Lees meer

Het ‘vertelpunt’ van minister Slob

Minister Arie Slob van Onderwijs heeft begin 2019 een online vertelpunt ingericht waarop u uw mening over passend onderwijs kenbaar heeft kunnen maken. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 heeft hij aangegeven dat hij dit online...

Lees meer

Beleidsplan en ANBI-status

De stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft haar Beleidsplan gepubliceerd waarin onder meer haar missie, doelstellingen en voorgenomen projecten zijn opgenomen. Aangezien de stichting KML zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut, is een verzoek...

Lees meer

Subsidie ministerie van Onderwijs

Van 1 januari tot en met 31 maart 2019 kon bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie worden aangevraagd om leerlingen met kenmerken van begaafdheid extra te ondersteunen. In de Staatscourant is deze regeling opgenomen onder de naam Regeling...

Lees meer

Archief