Nieuws Archief

Ex-thuiszitters actie ‘Past Niet!’

Circa 15.000 Nederlandse jongeren zitten elke dag thuis, omdat het onderwijssysteem niet bij hen past. In de week van de hoogbegaafdheid (5-13 maart) start Bart Frumau-Luckman, Navigation Guide bij Spirare, samen met ex-thuiszitters Basiel de Gouw en Flip Van de Voort...

Lees meer

Enquête basisonderwijs provincie Groningen

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01 met basisscholen in de provincie Groningen en in de Drentse gemeente Noordenveld hebben dr. Willy de Heer opdracht gegeven de 'witte vlekken' in hun aanbod aan hoogbegaafde leerlingen in kaart brengen. Het swv wil...

Lees meer

Week van de Hoogbegaafdheid

Van 5 tot en met 13 maart 2022 is het weer de Week van de Hoogbegaafdheid. Samen met oudervereniging Balans organiseert het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden verschillende activiteiten in de Week van de Hoogbegaafdheid. Zie hier een overzicht van de...

Lees meer

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Lydia Bosman en Willy de Heer hebben op 14 oktober het boek Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden overhandigd aan Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Zij hebben daarbij aandacht gevraagd om in het kader van passend onderwijs óók...

Lees meer

Optimalisatie van het onderwijsproces

De Russische pedagogische wetenschapper Babanskij schreef in 1977 het nog steeds actuele werk "Optimalisatie van het onderwijsproces". Hij schreef dit boek op basis van wetenschappelijk onderzoek naar schoolontwikkeling in de praktijk. Zijn doel was het onderwijs...

Lees meer

Uitspraak College Rechten vd Mens

Het College voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan in de zaak van een hoogbegaafde leerling. De ouders hadden het College gevraagd om te beoordelen of een basisschool verboden onderscheid had gemaakt en daardoor in strijd handelde met de Wet gelijke...

Lees meer

Waarom het College RvdM is ingeschakeld

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich op 25 mei gebogen over een zaak die is aangespannen door de ouders van een zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde basisschoolleerling. Zij stellen dat de basisschool en het samenwerkingsverband de leerling hebben...

Lees meer

Joint Battle Plan TOO

Enige tijd geleden heeft de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) de eer gehad haar boek "Onderwijs na COVID-19" aan te mogen bieden aan prinses Laurentien van Number Five Foundation. In de bijeenkomst die de TOO gezamenlijk met Number Five Foundation heeft...

Lees meer

Archieven