Nieuws Archief

Waarom het College RvdM is ingeschakeld

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich op 25 mei gebogen over een zaak die is aangespannen door de ouders van een zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde basisschoolleerling. Zij stellen dat de basisschool en het samenwerkingsverband de leerling hebben...

Lees meer

Joint Battle Plan TOO

Enige tijd geleden heeft de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs (TOO) de eer gehad haar boek "Onderwijs na COVID-19" aan te mogen bieden aan prinses Laurentien van Number Five Foundation. In de bijeenkomst die de TOO gezamenlijk met Number Five Foundation heeft...

Lees meer

Valkuilen van het leerstofjaarsysteem

Leerlingen die relatief het minst en het meest snel de leerstof tot zich nemen, lopen in het onderwijs tegen extra problemen aan. Dit is al meer dan een eeuw in onderzoek geconstateerd. Vergeleken met gemiddeld gevorderde leerlingen hebben deze ‘risicoleerlingen’...

Lees meer

Fondsenwerver gezocht

Stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden zoekt met spoed een ervaren fondsenwerver (vrijwilligerswerk). Je bent (mede)verantwoordelijk voor het werven van sponsoren, donateurs, fondsen en crowdfunding. Je onderschrijft de doelstellingen van de stichting (zie...

Lees meer

Enquête Europese Kinderrechtenstrategie

Nog lang niet overal worden de rechten van het kind gerespecteerd, neem bijvoorbeeld het recht op onderwijs. De Europese Commissie wil met behulp van een EU-strategie de rechten van het kind in haar lidstaten realiseren. Daarom heeft de Child Rights Action Group (een...

Lees meer

College Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens zal zich gaan buigen over de vraag of in het Nederlandse onderwijssysteem (hoog)begaafdheid als een handicap moet worden gezien. De zaak wordt aangedragen door Terpstra Legal. Wij zijn erg benieuwd naar de afloop van deze zaak...

Lees meer

Balans: “Meer dan 15.000 thuiszitters”

Oudervereniging Balans constateer na een grondig vier jaar durend onderzoek dat er meer dan vijftienduizend thuiszitters zijn in Nederland.  Voor het rapport Thuiszitters Tellen en een interview met Marc Dullaert, aanjager van het landelijke Thuiszitterspact tussen...

Lees meer

Nieuw bestuurslid KML

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen melden dat Gery van Westbroek is toegetreden tot het bestuur. Gery combineert in het bestuur de functies van secretaris en penningmeester.

Lees meer

Archieven