Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd te kunnen melden dat Gery van Westbroek is toegetreden tot het bestuur.

Gery combineert in het bestuur de functies van secretaris en penningmeester.