Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden is verheugd dat Nederland, voor het eerst, ook over de naleving van de rechten van de zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen en studenten verantwoording moet afleggen. Deze verantwoording moet worden afgelegd aan het Comité voor de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtencomité genoemd. Dit Comité houdt toezicht op de naleving van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden (KML) heeft bijgedragen aan de lijst met zorgpunten waarover Nederland zich moet verantwoorden. Vandaar dat ook de zorgpunten over (zeer) makkelijk lerenden of (hoog)begaafden in deze lijst zijn opgenomen. 

Het is voor het eerst dat Nederland ook over de naleving van de rechten van deze kinderen en studenten moet rapporteren. En dit is heel hard nodig!

Voor meer informatie: zie de blog Verantwoording naleving kinderrechten op deze website.