Op 29 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen en opmerkingen voorgelegd over de reactie van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 september 2019 op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden (Kamerstuk 31 497, nr. 332). Lees meer hierover in de stukken die op de website van de Tweede Kamer zijn gepubliceerd