Het lijkt erop dat minister Slob het beantwoorden van de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer doorschuift naar 2020. Op 29 oktober 2019 heeft deze commissie hem namelijk vragen en opmerkingen voorgelegd over zijn reactie op 19 september 2019. Dit was een op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden van 22 mei 2019 (Kamerstuk 31 497, nr. 332)! 

Wij wachten nog steeds in spanning op de reactie van minister Slob.

Lees meer hierover in de stukken die op de website van de Tweede Kamer zijn gepubliceerd