Minister Arie Slob van Onderwijs vraagt op een online vertelpunt om uw mening kenbaar te maken over passend onderwijs. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 geeft hij aan dat hij dit online vertelpunt heeft laten ontwikkelen als een van de maatregelen om de wet passend onderwijs te evalueren. In 2020 moet de eindevaluatie klaar zijn. Met het online vertelpunt wil de minister zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarnaast voert hij regiegesprekken in het land. In het eerste kwartaal van dit jaar bezoekt hij zes regio’s om gesprekken te voeren over de ervaringen met passend onderwijs.

Het online vertelpunten is geopend tot en met 31 maart 2019. 

Leerlingen / jongeren, ouders / verzorgers en leraren / professionals kunnen hier anoniem hun ervaringen met passend onderwijs kwijt. U kunt de vragenlijst meerdere keren invullen, vanuit verschillende invalshoeken.