Minister Arie Slob van Onderwijs heeft begin 2019 een online vertelpunt ingericht waarop u uw mening over passend onderwijs kenbaar heeft kunnen maken. In de Kamerbrief Toezeggingen Passend Onderwijs van 23 januari 2019 heeft hij aangegeven dat hij dit online vertelpunt heeft laten ontwikkelen als een van de maatregelen om de Wet passend onderwijs te evalueren. In 2020 moet de eindevaluatie klaar zijn.

Met het online vertelpunt wilde de minister zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarnaast voerde hij regiegesprekken in het land. In het eerste kwartaal van dit jaar bezocht hij zes regio’s om gesprekken te voeren over de ervaringen met passend onderwijs.

Het online vertelpunt was geopend tot en met 31 maart 2019. 

Leerlingen / jongeren, ouders / verzorgers en leraren / professionals konden hier anoniem hun ervaringen met passend onderwijs kwijt. De vragenlijst was meerdere keren in te vullen, vanuit verschillende invalshoeken.