Balans biedt ouders ondersteuning en voorziet hen van informatie wanneer het gaat over onderwijs en zorg. Sinds enige tijd legt Balans zich ook toe op informatievoorziening over zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde kinderen. Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en Balans werken hierbij samen. 

Oudervereniging Balans heeft een Meldpunt voor dwang en drangmaatregelen geopend voor ouders en professionals

Drang is opgedrongen hulpverlening: je hebt weliswaar nog een keuze, maar de keuzevrijheid is beperkt door de consequenties die de hulpverlener aan je keuze verbindt. Bij dwang heb je geen keuze meer. Jeugdhulpmedewerkers ervaren drang en dwang als een belangrijk hulpmiddel om een doorbraak in de hulpverlening te bewerkstelligen (zie ook de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming). En mede vanwege het groeiend aantal thuiszitters is ook de overheid geneigd de toevlucht te nemen tot drang en dwang. Zie ook het advies over doorzettingsmacht van januari 2019

Balans heeft een meldpunt opgericht, omdat in de praktijk ook wel onterecht drang en dwang wordt uitgeoefend. Als bijvoorbeeld (zeer) makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen op school onvoldoende aangepast onderwijs krijgen, trekken ouders vaak aan de bel. Het kan dan voorkomen dat onterecht drang en/of dwang wordt ingezet. Zo zijn er scholen die een melding bij Veilig Thuis doen als zij handelingsverlegen zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het kind en de ouders.

Het Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden heeft inmiddels vele verhalen gehoord en vele mails ontvangen van ouders die hiermee te maken hebben (gehad). En die verhalen zijn schrijnend. Het kan zelfs zover komen dat kinderen onterecht onder toezicht worden gesteld of uit huis geplaatst, zie de blog Ouder en kind in Kafkaëske situatie op onze site.

Oudervereniging Balans heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de landelijke politiek en beleidsmakers. Vele meldingen van ouders en professionals helpen enorm om het punt bij hen duidelijk te maken.

Balans bundelt de onterechte dwang en drang- meldingen en confronteert hier de politiek en de beleidsmakers mee. 

Een van de effecten van het Meldpunt is, dat Harriët Duurvoort onder de titel Stop drang en dwang in passend onderwijs een column heeft geschreven in de Volkskrant. Ook zijn er Kamervragen gesteld over structurele problemen in de jeugdzorg. In Balans Magazine is gepubliceerd wat met de meldingen wordt gedaan. Ook wordt via de Balanswebsite informatie hierover gedeeld.